Electronic partner

Onze Diensten

UNETO-VNI

UNETO-VNI

ElectronicPartner is aangesloten bij UNETO-VNI, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel. UNETO-VNI onderhoudt contacten met overheid en politiek, onderwijsinstellingen, media, koepelorganisaties, vakbonden en fabrikanten- en consumentenorganisaties.

Door het collectieve contract dat ElectronicPartner heeft met UNETO-VNI, bent u als aangesloten ondernemer ook automatisch aangesloten. Dit biedt vele voordelen, waaronder: 

Professionele uitstraling
Met het UNETO-VNI logo straalt u vakmanschap, betrouwbaarheid en kwaliteit uit. Het logo wordt door steeds meer klanten gezien als waarborg voor kwaliteit.

Belangenbehartiging
De belangen van uw bedrijf en die van de branche behartigt UNETO-VNI op deskundige wijze. UNETO-VNI is één van Nederlands grootste ondernemersorganisaties en mede daardoor een gezaghebbende gesprekspartner voor de overheid en marktpartijen.

Zicht op ontwikkelingen
U blijft op de hoogte van alle relevante wet- en regelgeving. Ook kunt u inspirerende innovatieclubavonden voor verkopers en serviceclubavonden voor technici bezoeken die UNETO-VNI samen met het Opleidings- en Ontwikkelings Fonds voor de Elektrotechnische Detailhandel (OFED) organiseert. Zo blijft u op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen binnen de elektrotechnische detailhandel.

Praktische producten en diensten, ledenvoordelen
U krijgt toegang tot Ledenadvies van UNETO-VNI voor sociale, economische of juridische vraagstukken. U kunt kiezen om de Algemene Voorwaarden te hanteren en u bent dan automatisch aangesloten bij de Geschillencommissie Elektro. Deze commissie doet een bindende uitspraak bij een eventueel geschil tussen u en uw klant. U profiteert ook van aanzienlijke inkoopkortingen, bijvoorbeeld op verzekeringen, brandstof, arbodiensten en bedrijfsadvies.
 

CONTACT