Electronic partner

Missie en visie

Visie

cs visieElectronicPartner vindt dat consumenten altijd het beste geholpen worden door ondernemers die voor hun eigen inkomen afhankelijk zijn van het resultaat dat zij voor hun consumenten leveren. Ondernemers in de elektronicamarkt zijn namelijk uitstekend in staat de eigen markt te bewerken en zeer goede service te bieden aan klanten. We zien ook dat ondernemers die zich focussen op klantinteractie een beter resultaat bereiken.

Deze ondernemers zijn geholpen met professionele support op de verschillende aspecten van ondernemerschap. ElectronicPartner is erop gericht zelfstandige ondernemers in alles te ondersteunen om het beste uit hun winkel(s) te halen.

Missie

cs missieHet is de missie van ElectronicPartner om Nederlands Beste te zijn in elektronica retail met haar formules. We bieden ondernemers hoog gewaardeerde ondersteuning met uitstekende inkoopcondities, kennis- support en –uitwisseling én systemen die het ondernemen makkelijker maken. ElectronicPartner streeft ernaar haar ondernemers te helpen om elk jaar een beter netto rendement neer te zetten.

CONTACT