3-Jaars prognose

Bij een 3-jaarsprognose kijken we naar de cijfers uit het verleden en maken aan de hand daarvan samen met u een prognose voor de komende drie jaar. In de prognose werken we veel met normcijfers die in de branche gebruikelijk zijn. Daar worden uw cijfers tegen afgezet. Op deze manier kunnen uw bedrijfsresultaten worden gemonitord en kan tijdig worden ingegrepen mocht iets niet volgens de prognose verlopen. Indien nodig, wordt in samenspraak met u een plan van aanpak gemaakt en helpen we u waar nodig. Wanneer u van plan bent een grote investering te doen, zoals een verhuizing, verbouwing of overname, kunnen we u ondersteunen door het opstellen van een 3-jaarsprognose.