Personele ondersteuning

Heeft u personeel in dienst? Uw medewerkers hebben rechten en plichten. Maar de regelgeving is vaak niet eenvoudig. Hoe zit het als iemand ziek wordt of als u iemand moet ontslaan? En hoe stelt u een goed arbeidscontract op? ElectronicPartner helpt u bij al uw personele vragen.