Techniek Nederland

ElectronicPartner is aangesloten bij Techniek Nederland, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel. Techniek Nederland onderhoudt contacten met overheid en politiek, onderwijsinstellingen, media, koepelorganisaties, vakbonden en fabrikanten- en consumentenorganisaties.

Door het collectieve contract dat ElectronicPartner heeft met Techniek Nederland, bent u als aangesloten ondernemer ook automatisch aangesloten. Dit biedt vele voordelen, waaronder: 


Professionele uitstraling
Met het  

Techniek Nederland logo straalt u vakmanschap, betrouwbaarheid en kwaliteit uit. Het logo wordt door steeds meer klanten gezien als waarborg voor kwaliteit.


Belangenbehartiging
De belangen van uw bedrijf en die van de branche behartigt Techniek Nederland op deskundige wijze. Techniek Nederland is één van Nederlands grootste ondernemersorganisaties en mede daardoor een gezaghebbende gesprekspartner voor de overheid en marktpartijen.


Zicht op ontwikkelingen
U blijft op de hoogte van alle relevante wet- en regelgeving. Ook kunt u inspirerende innovatieclubavonden voor verkopers en serviceclubavonden voor technici bezoeken die  

Techniek Nederland samen met het Opleidings- en Ontwikkelings Fonds voor de Elektrotechnische Detailhandel (OFED) organiseert. Zo blijft u op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen binnen de elektrotechnische detailhandel. 


Praktische producten en diensten, ledenvoordelen
U krijgt toegang tot Ledenadvies van  

Techniek Nederland voor sociale, economische of juridische vraagstukken. U kunt kiezen om de Algemene Voorwaarden te hanteren en u bent dan automatisch aangesloten bij de Geschillencommissie Elektro. Deze commissie doet een bindende uitspraak bij een eventueel geschil tussen u en uw klant. U profiteert ook van aanzienlijke inkoopkortingen, bijvoorbeeld op verzekeringen, brandstof, arbodiensten en bedrijfsadvies.