Elke elektronica ondernemer in zijn kracht

ElectronicPartner is de partner voor ondernemers die geloven in synergie tussen gezamenlijke en lokale kennis en ervaring. Doordat ElectronicPartner markt-, retail-, en praktijkkennis bij elkaar brengt, beschikken ondernemers over kennis die zij vaak zelfstandig niet hebben. Hierdoor kunnen ondernemers zich maximaal concentreren op de eigen marktbewerking en klantinteractie. ElectronicPartner is voor 100% gericht op ondernemers in de elektronica retail en staat voor een jaarlijks groeiend ondernemingsresultaat. Wij vinden het van belang om een ondernemer in zijn kracht te zetten. Om dit te bereiken zetten wij al onze services en middelen in.

Missie en visie

Missie
Het is de missie van ElectronicPartner om Nederlands Beste te zijn in elektronica retail met haar formules. We bieden ondernemers hoog gewaardeerde ondersteuning met uitstekende inkoopcondities, kennis support en –uitwisseling én systemen die het ondernemen makkelijker maken. 
ElectronicPartner streeft ernaar haar ondernemers te helpen om elk jaar een beter netto rendement neer te zetten. 


Visie
ElectronicPartner vindt dat klanten altijd het beste geholpen worden door ondernemers die voor hun eigen inkomen afhankelijk zijn van het resultaat dat zij voor hun klanten leveren en dat ondernemers in de elektronicamarkt uitstekend in staat zijn de eigen markt te bewerken en zeer goede service te bieden aan klanten. We zien ook dat ondernemers die zich focussen op klant-interactie een beter resultaat bereiken. 

Deze ondernemers zijn geholpen met professionele support op de verschillende aspecten van ondernemerschap. ElectronicPartner is erop gericht zelfstandig ondernemers in alles te ondersteunen om het beste uit hun winkel(s) te halen.